Lys blir form

img_2661

Første utstilling med dette prosjektet blir i Steinkjer kunstforening desember 2017.

 

IMG_1951   img_0122  img_2685

Lys blir form er et kunstnerisk smarbeidsprosjekt mellom Barbara Szybinska Matusiak og Anne Kristin Myrseth. Vi er en arkitekt, Barbara Szybinska Matusiak, og en billedkunstner, Anne Kristin Myrseth som jobber sammen med kunstprosjektet Lys blir form, som  er et kunstprosjekt hvor vi har som målsetting gjennom kunstfaglige arbeidsprosesser å gi form til lys i samspill med arkitektur.

‘Light is the most important building material’ sier Daniel Libeskind og han er ikke alene. Mange andre fremragende arkitekter ble beundret og annerkjent i stor grad på grunn av deres genuin interesse, følsomhet og mestring av samspillet mellom lys og arkitektur. Blant dem er Alvar Aalto, Jørn Utzon, Louis Kahn og Sverre Fehn.

Med dette prosjektet ønsker vi å øke interesse for lys og spesielt for lys i arkitektur ved å gi lyset en form.

Lyset har reist en lang vei.

Solen som skinner på oss. Lyset som synligjør former for oss. Former som lyset og naturen skaper i sitt samspill. Det vi ønsker å jobbe med er de former som oppstår i samspill mellom lyset og menneskeskapte former dvs arkitektur. I disse tids og stedsspesifikke formene som er en konsekvens av menneskenes former i samspill med lyset ønsker vi å synliggjøre gjennom form noe av det lyset vi til vanlig lever, arbeider og er i. Kunstprosjektet vil bli utarbeidet i de rom vi stiller ut i, men konkrete former, skapt som visuelle ytringer med utgangspunkt i lysimpulser i rommet. Lys i rom forandrer seg over tid, så også lys som kommer ut fra menneskeskapte rom i den mørke kvelden og natten.

Problemstillinger kan være

  • Lys og tid, dags- og årsperspektiv
  • Lys fra solen og lys fra himmelen inn i rom – materialisering av lys – omstilling i geometriske tredimensjonale former
    • Fri gjennomløp eller
    • Begrenset passasje – lyset trenger gjennom spalter, forandrer retningen, mister noe av styrken men luminanskontrasten med interiøret øker
  • Lys fra innsiden av rommet ut av rommet, bygningen og mot mørke, mot en menneske på utsiden, mot en nattmenneske

Disse 3 overnevnte eksemplene er noe av de problemstillingen vi ønsker å jobbe med, som kan resultere i skulpturer, installasjoner, foto, bilder, bøker og kunstfaglig visuell dokumentasjon.

IMG_2165  IMG_2166   IMG_2167

IMG_1455    IMG_1456   IMG_1457