Heller ikke jeg dømmer deg.

Samarbeidsprosjekt mellom Øyvind Thomassen, Martin Palmer og Anne Kristin Myrseth.

 

Heller ikke jeg dømmer deg

Heller ikke jeg dømmer deg er er et kunstprosjekt som er et samarbeid mellom Martin Palmer, Anne Kristin Myrseth og Øyvind Thomassen. Samarbeidet er en sammenslåing av kunstprosjektet ”De døde snakker” av M. Palmer og A. K. Myrseth og utstillingen på rettsmuseet i Trondheim 2015 ”Galskapens fengsel” av Ø. Thomassen. Heller ikke jeg dømmer deg er et møte mellom et naturvitenskapelig ståsted og en kunstfaglige tilnærming til et tema som vi håper kan gi innsyn i livsverdener som de aller fleste til vanlig ikke har kunnskap om. Som et innlegg og argumentasjon i den offentlige samfunnsdebatten ønsker vi med utgangspunkt i kvantitative og kvalitative kunstfaglige forskningsmetoder og synliggjøre noen av enkeltmennesker skjebner og deres livsverdener. Disse historiene er knyttet opp til enkeltskjebner som vi har kommet over i arkivene etter Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus i Trondheim.

Utstillingen og installasjonen vil bestå av og er skapt med utgangspunkt i autentisk materialer fra pasienter og andre involverte, som for eksempel brev, journaler, lydfiler og romlige erfaringer.

  • Musikk skapt med utgangspunkt i autentisk lyd fra pasienter og andre involverte..
  • Kunstbøker og objekter. Kunstbøkene vil bestå av tekst og bilder og har følgende titler Mørkets hjerte, Stille som i drømme, Voksende skygger, Nemesis, Barn som aldri kom hjem fra skolen, Drømmetider, Jeg så deg komme tilbake til meg,
  • Det vil bli jobbet med interiøret i rommet med ulike materialer.
  • Foto, bilder, tegning, grafikk og maleri.
  • Infomateriale

“Trods dette min pene opførsel blev jeg smid i jern til veggen i 10 maaneder og maatte bære jern i et aar. Derpaa satte man mig ondom dette jernbur”

Pasient Lars Erikson 1897

Tittelen på kunstprosjektet Heller ikke jeg dømmer deg er hentet fra en tekst som man kan se under et av tre glassmalerier som er en del av kirkerommet i fronten i kirken på Brøset tidligere Reitgjerdet sykehus i Trondheim. Dette er den kirken pasienter har tilgang til under sin innleggelse.

 

Nettadresser video ”De døde snakker”:

De døde snakker akt 1: https://vimeo.co/73594709

De døde snakker akt 2. https://vimeo.com/109447404

Nettadresse ”Galskapen fengsel” http://norsk-rettsmuseum.no/utstillinger/galskapens-fengse