Kunstneratelieret på Tempe helse og velferdssenter

Kurs i hvordan man kan ta i bruk kunst i psykisk helsearbeid 

ved Tempe Helse og velferdssenter.

Hjertelig velkommen til Kunstneratelieret ved Tempe Helse og velferdssenter. Kursets varighet lørdag 29.08.15 og søndag 30.08.15 fra kl 0900-1500 begge dager. Kurset vil bli gjennomført på kunstneratelieret på Tempe helse og velferdssenter. Det vil bli mulighet for en 3 dag hvis dette er ønskelig.

Kursansvarlig Anne Kristin Myrseth. Tlf: 48046376.

Påmelding: anne.kristin.myrseth@gmail.com innen 15. 08.15. Maks antall deltagere 12.

Pris 350, kr Denne utgiften dekker de materialer som du trenger for å delta på kurset.

Kursets målsetting og innhold:

Hvordan kunst kan brukes i helsefrembringende kontekster.

Kunsthistorie, kunnskap om hvordan menneskekroppen er brukt som visuelt virkemiddel i kunst gjennom forskjellige epoker og tider.

Bli kjent med forskjellige teknikker og metoder innen tegning og maling.

 29.08.15. Dag1.

Forelesning om :

  1. Kunstgruppa Røde Kors
  2. Works shop Sykepleiere
  3. Trøndelagsutstillingen, den vanskelige samtalen.
  4. Forelesninga om menneskekroppen i kunstuttrykk

Vi jobber med tegning og det ekspressive kunstuttrykket

Det vil bli en pause på 45min fra kl 1200

Forberedelse til morgendagen

 

30.08.15. Dag 2.

Akvarell

Akryl

Vi komponerer og maler eget bilde

Det vil bli en pause på 45 min fra kl 1200

Evaluering

 

05.09.15. Dag 3. ( a 6 timer )

Hvis det er ønskelig kan vi gå på en formidlet utstilling på et visningsrom for kunst og vi kan organisere egen utstilling med arbeider vi ønsker å vise frem på Tempe.

 

 

 

 

 

Røde kors årmøte 201. Kunstgruppa.