Tekst

Kunstnerisk fra Anne Kristin Myrseth

Med utgangspunkt i en eksistensiell væren, arbeider jeg kunstnerisk med ekko fra den verden jeg er en del av og som jeg har blitt kastet inn i. Jeg materialiserer bilder som man ikke kommer utenom. Bilder og ord som nekter å flytte seg, ord som har flyktet til meg, gjennom huden i regndråper jeg trodde var ufarlig. Skjebneord og bilder som gjør det mulig å leve og drømme om fremtiden. Jeg jobber med minner frosset til is i øyeblikkene. Jeg vil synliggjøre menneskenes sårbarheten, deres følelser og mellommenneskelige samhandlinger, som noen ganger er tabu og derfor ofte utelatt fra den offentlige debatt. Synliggjøre aspekter av et levd liv, som et innlegg i den offentlige debatten i det samfunnet jeg er en del av.

 

Artistic statement Anne Kristin Myrseth

Based on an existential being, I work artistically with echoes from the world I’m a part of and that I have been thrown into. I materializes images who have frozen to is in the moment. Pictures and words that refuse to move, words that have fled to me, through the skin in raindrops I thought was harmless. Word and images that make it possible to live and dream about the future. I will highlight human vulnerability, their emotions and interpersonal interactions, which sometimes is taboo and therefore often excluded from the public debate. Make visible aspects of a life lived, as a topic in the public debate in the community I am a part of.