”How do you explain school to a higher intelligence?” Trondhjems Kunstforening 2014

IMG_1562

For hundre år siden, i april1914 ble vandreutstillingen ”Die Kollektion der blauen reiter” vist i Trondhjems Kunstforenings sine lokaler. Der Blauen Reiter, Den blå rytter, var en tysk abstrakt/ekspresjonistisk kunstgruppe som ble grunnlagt i München i 1911. En av grunnleggerne av denne kunstgruppen var den russiske kunstneren Vasilij Kandinskij . Vi ønsker med utstillingen ”How do you explain school to a higher intelligence?” og vise at Trondhjems Kunstforeningens har huset internasjonale utstillinger og håper dette historiske tilbakeblikket og kunstnerne som her stiller ut kan være til inspirasjon i dag for kunstforeningens medlemmer, enkeltindivider og kunstnere. Utstillingen ”Die Kollektion der blauen reiter” besto av arbeider fra kunstnere hvor av noen av dem, senere ble lærer ved den Tyske kunstskolen Bauhaus. Slik jeg ser det er Bauhaus den skolen som har hatt størst innvirkning på kunstutdanning i Europa og USA i nyere tid. Skolens tankegods og dets kunstsyn og ideologi ble etter hvert opplevd som truende og stengt av Nazistene i 1933.

Med utgangspunkt i dette historiske tilbakeblikket har Linn Halvorsrød, Tommy Olsson og undertegnede fått anledning til å skape en utstilling med utgangspunkt i eget kunstnerskap og refleksjoner rundt det abstrakt ekspressive kunstuttrykket . De tre som stiller ut har også vært undervisende kunstnere, har erfaring med og engasjement for kunst og skole.

Vi har jobbet med bilder, skulpturer, musikk, installasjoner og iscenesettelser. I alle de tre kunstnerskapene fins det en felles sårbarhet og styrke, men også forskjeller i formenes utforming og energier.

Kanskje fins det ingen forklaring, og hemmelighetene er og forblir hemmeligheter for oss.

Vi går i mørket, vi er lys, vi ser alt.

Samfunn, kunstscenen, kunstnere og kunstverkene er flettet sammen i en symbiose, men vår målsetting er at kunstverkene nå står for seg selv og kan bli en del av publikums kunstneriske erfaringer.

”Kunstnerens uttrykkelige hensikt peker jo nettopp i den retningen. Gjennom ham skal verket slippe fri til sin rene i.seg-sev-ståen. Nettopp i den store kunsten, og det er utelukkende den vi snakker om her, forblir kunstneren noe likegyldig i forhold til verket. I frembringelsen av verket blir et slags gjennomgangsledd som tilintetgjør seg selv i skapelsen.”  Heidegger, M.(2000). Kunstverkets opprinnelse. Oslo. Pax Forlag A/S

 

Sub Rosa Anne Kristin Myrseth

 

Artist books